Starta med hjälp av startkablar!

Obs! Läs först i instruktionsboken om bilen får startas med startkablar.

Elektroniken i moderna bilar kan skadas om du använder startkablar.

Måste du starta en modern bil med startkablar så skall den bilen som ger ström vara avstängd. Du kan ha bilen igång för att ladda 10 – 15 minuter, men när du skall starta mottagarbilen så måste givarbilen stängas av, annars kan det komma höga strömpikar, när båda bilarna går samtidigt, vilket kan skada den känsliga elektroniken.

Är batteriet i mottagarbilen helst slut, och det är kallt ute, så är det mycket svårt att starta bilen på detta sätt.

Tänk på följande:

Du måste ha bra tjocka startkablar och helst inte så långa.

Tänk på att det kan bildas knallgas så sätt inte minuskabel på mottagarbilens minuspol. Sätt den på någon ren metallyta så långt från batteriet som möjligt.

Starta med hjälp av startkablar, hur du kopplar.

Vi betalar bäst! Ring gärna!