Fakta om bly.

Bly är ett metalliskt grundämne som på latin heter Plumbum och dess kemiska betäckning är ”Pb”.

Bly är beständigt mot luft och syror och skyddar även bra mot röntgenstrålar.

Bly är en tungmetall och är farlig för alla levande organismer redan vid mycket låga nivåer. Bly har lätt för att lagras i människokroppen, vilket i redan små koncentrationer kan leda till blyförgiftning, då inre organ och nervsystemet kan skadas svårt. Små barn är extra känsliga. Blyförgiftning ger diffusa symtom som trötthet och dålig aptit.

När bly förångas vid cirka 593 grader bildas mycket giftig blyånga.

 

Gamla bilbatteri ger pengar – bra skrotpris hos batteripant.

Tjäna pengar på dina gamla blybatteri.

Billbatterier och andra ackumulatorer är idag det största användningsområdet för bly. Genom införandet av blyfri bensin och katalysatorer har spridningen minskat av bly minskat kraftigt.

Bly används i en rad användningsområden. Elektronik, ammunition, rostskyddsfärger, plaster, båtkölar, fiskesänken etc.

Alla som säljer blybatterier är skyldiga att ta emot gamla blybatterier – Hos Batteripant får du pengar för dina gamla blybatterier!

Allt bly som samlas in återanvänds till nya batterier och andra produkter.

Insamlingsnivån är mycket hög i Sverige – men Batteripant vill göra den ännu högre!

Vi betalar bäst! Ring gärna!